Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla zarządców nieruchomości - Zlecenia

Zlecenia

Zgłoszenia składane przez lokatorów/właścicieli lokali ewidencjonowane są często w zeszycie przez pracowników poszczególnych administracji. Moduł Zlecenia wchodzący w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, pozwala na prowadzenie zgłoszeń w sposób uporządkowany w centralnej bazie danych, powiązanej z innymi modułami ZSI. Wbudowane mechanizmy pozwalają na kontrolowanie terminowości zleceń, szczegółowej ewidencji kosztów jak również tworzenie statystycznych raportów.  

 

Podstawowe cechy modułu

 

Wymagania: