Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla zarządców nieruchomości - Wkłady - Udziały

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej lokatorów powiązanych z zarządcą w szczególności członków spółdzielni mieszkaniowych w kontekście operacji statuto­wych: rejestrowanie udziałów, wpisowe, księgowanie wkładów mieszkaniowych  i budowlanych. Program umoż­liwia również realizację obliczeń według wskazań i potrzeb użytkownika. System jest powiązany z danymi przechowywanymi w modułach Prawo do lokali (członkowsko- mieszkaniowy) oraz Czynsze. Wykorzystuje dane o lokalach, lokatorach, członkach oraz powiązaniach członków z lokalami poprzez teczki. Poza standar­dowymi rozwiązaniami spełniającymi wymogi ewidencji księgowej oferuje także możliwość określania zasad przeliczeń zaksięgowanych wartości. Do obliczeń tych może wykorzystywać dowolne wartości liczbowe, takie jak wskaźniki dla budynków  i lokali (metraż, stawki i wskaźniki), stany kont księgowych członków lub lokali itp. Praca w systemie odbywa się w kontekście roku i terminu, posiada wbudowane mechanizmy zamknięcia miesiąca, zamknięcia roku i przeniesienia bilansu otwarcia na następny rok.

 

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych  i raportowania.

 

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od dziewięćdziesiątych.

 

Program umożliwia:

 

Wymagania: