Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla zarządców nieruchomości - Remonty

 Program jest rozwiązaniem dedykowanym dla zarządców nieruchomościami. Pozwala na prowa­dzenie ewidencji działań (w szczególności remontów) związanych z dostępnymi w systemie elemen­tami takimi jak lokale, budynki, osiedla, nieruchomości i obiekty (dowolny element infrastruktury będący w zasobach zarządcy). System jest powiązany z danymi przechowywanymi w module Czynsze i bazuje na danych tego modułu dotyczących lokali, budynków, osiedli i nieruchomości. Dla działań rejestrowanych w systemie program umożliwia przechowanie w postaci elektronicznej dokumentacji technicznej dotyczącej wybranego działania. Program umożliwia również przechowanie danych na temat zasobów poszczególnych elementów systemu.

    System jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL w wersji dla zarządców nieruchomości. Nowoczesna konstrukcja oraz technologia klient-serwer stwarzają gwaran­cję ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych jak również raportowania.

 

Program umożliwia:

 

Wymagania: