Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla zarządców nieruchomości - Podatek od nieruchomości

 

Ewidencja danych na potrzeby sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości często prowadzona jest ręcznie w plikach Excela, bez powiązania z istniejącą w systemie bazą zasobów. Duża częstotliwość zmian, wynikająca m.in. z częstych wyodrębnień powoduje, że w/w dwie bazy nie są spójne.

 

W skład ZSI Papirus SQL  wchodzi modułu dedykowany do wyliczania podatku od nieruchomości. Osoby sporządzające deklarację, nie muszą już ręcznie prowadzić ewidencji powierzchni na potrzeby sporządzenia deklaracji. Deklaracja sporządzana jest automatycznie na podstawie danych zgromadzonych w ZSI.

 

Podstawowe cechy systemu:

 

Wymagania: