Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla urzędów - Finanse i księgowość budżetowa

System Finanse i księgowość budżetowa przeznaczony jest dla jednostek i zakładów budżetowych, które oprócz księgowania na kontach księgowych wykorzystują również klasyfikacje budżetowe. Silną stroną systemu oprócz prowadzenia tradycyjnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości jest możliwość pełnego zdefiniowania klasyfikacji budżetowych wydatków i dochodów z uwzględnieniem części, działów, rozdziałów i paragrafów oraz możliwość równoległego księgowania na konta księgowe i klasyfikacje budżetowe. Dla każdej klasyfikacji budżetowej istnieje możliwość rejestracji planów budżetowych oraz ich zmian w formie decyzji. Klasyfikacje budżetowe wydatków pozwalają na księgowanie po stronie kosztów (np. faktur zakupu) i wydatków (np. płatności za faktury zakupu) a klasyfikacje dochodów odpowiednio po stronie dochodów i wpływów. Rozbudowana sprawozdawczość dostosowana do specyfiki budżetu pozwala na wydruki wymaganych sprawozdań na podstawie zarejestrowanych operacji księgowych. System jest jednym z podstawowych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego  Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu oraz technologia klient - serwer stwarzają gwarancję ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych jak również raportowania. System jest sukcesywnie rozwijany od początku lat 90-tych.

 

Program umożliwia:

 

 

Wymagania: