Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla firm - Kasa – Banki

Moduł służy do wspomagania obsługi stanowiska kasowego oraz zaawansowanej obsługi wyciągów bankowych. Zaewidencjonowane w raporcie kasowym lub zaimportowane z systemu bankowego dane można księgować w programie FK wykorzystując elastyczne mechanizmy schematów księgowych. Program może pracować w wersji wielozakładowej oraz wielowalutowej.

 Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych
i raportowania.

 Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od początku lat dziewięćdziesiątych.

 

Program umożliwia:

 

 

Wymagania: