Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Branża wodociągowa - Obieg informacji i dokumentów (OID)

Moduł  przeznaczony jest do ewidencjonowania i zarządzania sprawami, dokumentami oraz zadaniami. Z pomocą programu kadra kierownicza może zarządzać i kontrolować sprawami oraz zadaniami. Pozwala definiować i organizować strumienie przepływu informacji z wykorzystaniem mechanizmów WorkFlow lub bez nich. System pozwala odwzorować cały proces realizacji sprawy w formie elektronicznej (od momentu wpłynięcia sprawy, poprzez jej realizację, aż po rejestrację efektu końcowy). Użytkownicy mogą pracować na dokumentach w wersji elektronicznej, w szczególności mogą przygotować odpowiedzi na pisma w systemie korzystając z przygotowanych wzorców. System obsługuje skanery i pocztę e-mail. Mechanizmy ochrony dostępu pozwalają na nadawanie uprawnień do gromadzonych w systemie informacji w sposób selektywny. Każdy z użytkowników systemu ma dostęp tylko do tego, na co pozwoli administrator. Wiele zaimplementowanych mechanizmów zabezpieczania dostępu do informacji pozwala na skuteczną ochronę danych przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

 

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania. Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od końca lat dziewięćdziesiątych.

 

Moduł umożliwia:

 

Dyplomy, nagrody, wyróżnienia

-       dyplom firmy Microsoft

-       wyróżnienie na targach SOFTARG 2000

-       nagroda „Złoty CD - ROM” na targach INFOBIT 2000

 

Wymagania: