Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Branża wodociągowa - Kontroling

Kontroling w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Papirus SQL może być realizowany w oparciu o wyniki uzyskiwane w module Kontroling. Moduł ten jest ściśle powiązany z innymi modułami systemu a w szczególności z programem Finansowo księgowym. Przy jego pomocy można definiować dowolną ilość sprawozdań dla wyodrębnionych logicznie jednostek przychodów i kosztów np.: zleceń, budów, nieruchomości lub innych MPK (miejsc powstawania kosztów) występujących w przedsiębiorstwie.

 

     Definicje mogą dotyczyć dowolnych  wielkości a szczególności kosztów, przychodów i ich planów jak również  wyników porównania kosztów z przychodami. Odwzorowane w module  mechanizmy pozwalają w łatwy sposób definiować, rozwijać, łączyć i  grupować pozycje sprawozdań. Istnieje również możliwość pobierania  danych do sprawozdań z-pozostałych modułów systemu lub wprowadzać je  ręcznie. Dane bilansowane są w okresach miesięcznych. System w  powiązaniu z programem Finansowo księgowym stwarza  możliwości budowania alternatywnych planów kont księgowych. W praktyce  oznacza to, że np. konta zespołu 5 mogą być zdefiniowane w module Kontrolingu a księgowanie w nim odbywa się pozabilansowo na podstawie księgowań dokonanych na kontach w programie Finansowo księgowym. Pozwala  to rozdzielić prowadzenie księgowości wymaganej ustawą o rachunkowości  od księgowości zarządczej oraz kontroling kosztów, przychodów lub innych  wymaganych przez użytkownika wielkości. Upraszcza prowadzenie  księgowości podatkowej stwarzając jednocześnie większe możliwości do  wprowadzania instrumentów pozwalających na łatwe wykorzystanie raz  wprowadzonych danych do uzyskiwania wyników tak istotnych do planowania,  śledzenia realizacji oraz podejmowania decyzji. Takie podejście  zapewnia zawsze spójny układ danych w przedsiębiorstwie przy minimalnych  nakładach pracy na jego stworzenie.

 

Program umożliwia:

 

      Wdrażanie modułu ma charakter  indywidualny. Proste układy oparte na planie kont realizowane są dość  szybko i łatwo. Układy bardziej zaawansowane wymagają dokładnej analizy  danych wejściowych, oczekiwań w-zakresie wymaganych wyników oraz  sposobów ich prezentacji. Standardowe mechanizmy modułu ułatwiają  wprowadzenie definicji sprawozdań oraz generowanie predefiniowanych  zestawień. Duża swoboda w definiowaniu sprawozdań, bezpośrednia  dostępność danych z innych modułów w połączeniu z możliwością  instalowania dodatkowych raportów z użyciem graficznej prezentacji  wyników pozwala na zaspokojenie nietypowych i trudnych wymagań  użytkowników.

 

Wymagania: