Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Branża wodociągowa - Kasa - Banki

Moduł wspomaga obsługę stanowiska kasowego oraz pozwala na zaawansowaną obsługę wyciągów bankowych. Zaewidencjonowane w raporcie kasowym lub zaimportowane z systemu bankowego dane można księgować w programie FK wykorzystując elastyczne mechanizmy schematów księgowych. Moduł może pracować w wersji wielozakładowej oraz wielowalutowej.

 

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych
i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od początku lat dziewięćdziesiątych.

 

Moduł umożliwia:

 

Wymagania: