Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Branża wodociągowa - Inkasent off-line /on-line

INKASENT on-line

Moduł umożliwia nowoczesną i sprawną obsługę rozliczania liczników na podstawie odczytów zarejestrowanych przez inkasentów w trybie pracy on-line i/lub off-line.

Wszystkie odczyty liczników, wystawione dokumenty rozliczeniowe oraz informacja o pobranych wpłatach aktualizowane są automatycznie na serwerze w centralnej bazie danych. W przypadku słabej jakości połączenia internetowego następuje automatyczna zmiana trybu pracy na off-line, a operacje zarejestrowane w tym trybie zostaną zapamiętane na urządzeniu przenośnym i przesłane do serwera po wznowieniu połączenia.

Inkasent wyposażony jest w smartfon lub tablet oraz drukarkę połączone bezprzewodowo z serwerem bazy danych. Urządzenia te mogą być wykorzystane również do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej.

Z uwagi na specyfikę pracy inkasentów funkcjonalność modułu została zoptymalizowana, aby zapewnić komfort i wygodę pracy w terenie.

 

Zalety rozwiązania on-line:


 

Moduł Inkasent jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych 
i raportowania.

 

Pozostałe możliwości:

 

Wymagania sprzętowe:

 

INKASENT off-line

Moduł pozwala na sprawną obsługę rozliczania zużycia na podstawie odczytów z liczników zarejestrowanych przez inkasentów w trybie pracy off-linie. W szczególności służy do rozliczania zużycia wody lub energii cieplnej.

Inkasent wyposażony jest w zestaw inkasencki, który stanowi przenośny komputer PSION, 
z systemem Windows Mobile 6.x, z opcjonalną drukarką.

Baza danych gromadzona w przenośnym komputerze PSION została dostosowana do potrzeb wynikających z rozliczeń i pobierana jest z Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Na podstawie pobranych danych oraz rejestracji bieżących odczytów liczników program Inkasent off-line dokonuje rozliczenia. Wyniki rozliczenia zapamiętywane są w bazie danych komputera PSION i przekazywane do centralnej bazy danych ZSI Papirus SQL po zakończeniu rozliczeń dla trasy.

Z uwagi na specyfikę pracy inkasentów funkcjonalność modułu została zoptymalizowana, aby zapewnić sprawną i wygodną pracę w terenie.

Moduł Inkasent off-line stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

 Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. w wersji dla systemu Windows Mobile 6.x.

 

Program umożliwia:

 

Wymagania sprzętowe: