Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Branża wodociągowa - Finanse i Księgowość

Ten moduł funkcjonalny pozwala na odwzorowywanie zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, w dowolnych, zobowiązanych do tego jednostkach. Jest wykorzystywany także w biurach rachunkowych oraz do obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od 1990 roku

 

Program umożliwia:

• budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Kontroling       Rejestry faktur, Kasa-Banki… i wieloma innymi.  

• obsługę księgowości w układzie wielozakładowym

• obsługę księgowań w wielu walutach

• obsługę roku obrachunkowego niepokrywającego się z kalendarzowym

• definiowanie i modyfikację planu kont z uwzględnieniem kont analitycznych, syntetycznych,

  pozabilansowych, rozrachunkowych, wieloletnich oraz dewizowych

• definiowanie kont o dowolnej strukturze na wielu poziomach analityk

• definiowanie tzw. kont równoległych

• definiowanie rodzajów dowodów

• definiowanie numeracji dowodów

• definiowanie stawek VAT

• zaawansowane wsparcie księgowania i rozliczania złożonych układów kosztów

• wspomaganie w prowadzeniu księgowości zarządczej

• rejestrację zdarzeń finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

• definiowanie schematów i automatów księgowania, oraz księgowanie z ich użyciem

• definiowanie przeksięgowań

• prowadzenie rozrachunków

• definiowanie oraz prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży

• powiązanie zapisów w rejestrach VAT z zapisami na kontach

• księgowanie na przełomie miesięcy bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego

• sprawną obsługa księgowości na przełomie roku obrachunkowego

• kontrolę zobowiązań i należności

• generowanie wezwań i not odsetkowych

• import danych z innych systemów (także obcych)

• kontrolę formalną wprowadzanych danych

• kontrolę kręgu kosztów

• generowanie sprawozdań CIT-2, CIT-8, PIT-5, F01, VAT-7 i innych

• sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego

• przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system

• eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.

• inne

 

Wymagania: