Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Branża wodociągowa - Ewidencja Wyposażenia

Ten moduł funkcjonalny pozwala na pozabilansowe zarządzanie niskocennymi składnikami majątku w sposób usystematyzowany i udokumentowany. Jest adresowany do wszystkich jednostek, które prowadzą lub zamierzają prowadzić tego typu ewidencję. Dbałość o majątek firmy stanowi ważny element zarządzania. System pomaga w ewidencjonowaniu i rozliczaniu poszczególnych składników tego majątku.

 

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych
i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od początku lat dziewięćdziesiątych.

 

Program umożliwia:

 

Wymagania: