Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla branży ciepłowniczej - Środki Trwałe

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji i naliczeń związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwala również na prowadzenie ewidencji wyposażenia. Ewidencja prowadzona jest w układzie miejsc powstania kosztów, grup środków trwałych oraz ich miejsc użytkowania. W oparciu o wprowadzone dane dokonuje się naliczeń amortyzacji lub umorzeń oraz generuje wymagane zestawienia księgowe.  

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od 1990 roku.

 

 Program umożliwia:

 

Wymagania: