Imię i nazwisko *:
Firma *:
Adres firmy *:
E-mail *:
Telefon *:

zapisz do PDF    drukuj

Dla branży ciepłowniczej - Serwer Powiadomień

Moduł Serwer powiadomień umożliwia tworzenie i automatyczne rozsyłanie powiadomień, o różnej treści, z wykorzystaniem wybranych kanałów komunikacji (SMS, e-mail, portal e-usługi).

W systemie predefiniowano pewne grupy komunikatów – np. informację o zadłużeniu. Sama treść komunikatów definiowana jest w edytorze szablonów wiadomości. Dla kanału e-mail możliwe jest aktywowanie rejestracji powiadomień o odczytaniu wiadomości przez adresatów. Obsługa przygotowanych powiadomień odbywa się z wykorzystaniem rejestrów, w których umieszczana jest lista powiadomień do poszczególnych adresatów zawierająca informacje o treści powiadomienia.

 

Serwer powiadomień sprawdza na bieżąco czy ma powiadomienia przeznaczone do wysłania i rozsyła je z ewidencjonowaniem informacji o sukcesie lub niepowodzeniu. W przypadku niepowodzeń podejmuje kolejne próby wysłania powiadomienia.

W uzgodnieniu z firmą SoftHard S.A. istnieje możliwość przygotowania dowolnych komunikatów opartych o dane z ZSI, np. informacja o wygasających umowach, upływającym terminie ważności badań lekarskich.

 

Wymagania: