Papirus SQL

Oferta ZSI Papirus SQL.

Zobacz ofertę
zapisz do PDF    drukuj

Diament Forbesa 2012

Otrzymaliśmy list od Pana Kazimierza Krupy - redaktora naczelnego miesięcznika Forbes, w którym poinformował nas, że SoftHard S.A. został wyróżniony zaszczytnym tytułem „Diament Forbesa 2012”.

Ranking „Diamenty Forbesa” tworzony jest na podstawie raportów niezależnej wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Polska. Z informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie miesięcznika Forbes wynika, że firmy, którym przyznano ten tytuł charakteryzują się:

  • wiarygodnością,
  • wysoką rentownością i płynnością finansową,
  • brakiem zaległości w płatnościach,
  • dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.