Papirus SQL

Oferta ZSI Papirus SQL.

Zobacz ofertę
zapisz do PDF    drukuj

Zaproszenie do uczestnictwa dla Prezesa SoftHard S.A. Krzysztofa Sulkowskiego.

W dniu 09.12.2016 r. Prezes Krzysztof Sulkowski uczestniczył w Radzie ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego. Inauguracyjne spotkanie Rady miało miejsce w Gmachu Głównym Uczelni. Podczas spotkania przedstawiono założenia i cele działania Rady w aspekcie planów prorozwojowych dotyczących miasta Płocka i regionu.