Papirus SQL

Oferta ZSI Papirus SQL.

Zobacz ofertę
zapisz do PDF    drukuj

Zapytanie Ofertowe nr 1/SH/12/2015

                                                                                                                                       Płock, 07.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SH/12/2015

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” (Wybór Wykonawcy usług w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu).

Kliknij tutaj aby pobrać zapytanie ofertowe

Kliknij tutaj aby pobrać odpowiedzi na pytania

Kliknij tutaj aby pobrać protokol